Älä maksa liikaa lainastasi

Maksuton palvelu

Helppo lainavertailu

Maksuton kaikille

Helppo lainavertailu

Maksuton kaikille

Lapsilisän maksupäivät ja määrät 2024
Tarkista lapsilisän maksupäivät ja määrään vaikuttavat seikat.

Maksettavan lapsilisän määrään vaikuttaa suoraan lapsiluku. Lapsilisän maksupäivät on hyvä laittaa kalenteriin ylös, sillä joskus päivämäärä voi olla eri, jos maksupäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäivälle.

Lapsilisän maksupäivät

Lapsilisä on veroton etuus, jonka tarjoajana toimii yhteiskunta. Sen tarkoituksena on kattaa ainakin osa lapseen liittyvistä kuluista.

Kaikki Suomessa asuvat alle 17-vuotiaat lapset ovat oikeutettuja saamaan lapsilisä.

Tässä oppaassa kerromme tarkemmin mikä on lapsilisä ja mihin se on tarkoitettu, lapsilisän maksupäivistä, pintaraapaisu sen historiasta ja muista tärkeistä siihen liittyvistä asioista.

Mikä on lapsilisä ja mihin lapsilisä on tarkoitettu?

Introssa jo hieman pohjustimme lapsilisän merkitystä. Tässä osassa menemme pintaa syvemmälle.

Eli lapsilisä on etuus, jonka tarjoajana toimii yhteiskunta ja maksajana Kansaneläkelaitos eli Kela.

Lapsilisä on tarkoitus käyttää ainakin osittain lapsesta aiheutuviin kuluihin ja menoihin.

Lapsi kasvaa kovaa vauhtia ja aina ostettavana on uudet kausivaatteet lisäksi kustannuksia voi aiheutua harrastusmaksuista, vaipoista ja lääkärikuluja esimerkiksi lapsen sairastuessa.

Yhteenvetona voimme siis todeta, että lapsilisä on tarkoitettu lapsen menoihin.

Etsitkö kenties jotakin näistä?

Lapsilisän maksupäivät 2024

Vuoden 2024 lapsilisän maksupäivät kannattaa pistää kalenteriin ylös, jotta mahdollisiin tuleviin kustannuksiin pystytään varautumaan. Lapsilisän maksu tapahtuu kerran kuukaudessa. 

Lapsilisän maksupäivät vuonna 2024 on seuraavat:

 • Tammikuu: perjantai 26. päivä
 • Helmikuu: perjantai 23. päivä
 • Maaliskuu: tiistai 26. päivä
 • Huhtikuu: perjantai 26. päivä
 • Toukokuu: perjantai 24. päivä
 • Kesäkuu: keskiviikko 26. päivä
 • Heinäkuu: perjantai 26. päivä
 • Elokuu: perjantai 23 päivä
 • Syyskuu: torstai 26 päivä
 • Lokakuu: perjantai 26. päivä
 • Marraskuu: tiistai 26. päivä
 • Joulukuu: perjantai 20. päivä
 

Huomioithan, että lapsilisä ei ole automaattisesti maksettava etuus, vaan se tulee erikseen hakea Kelalta.

Maksettavaan lapsilisään vaikuttaa lasten lukumäärä

Vuonna 2024 lapsilisää maksetaan lasten lukumäärän mukaan ja summa voi vaihdella kuukausitasolla 94,88–218,69 euron väliltä.

Mitä enemmän lapsia perheessä on, sitä suuremmaksi lapsilisä kasvaa. Edellisiin vuosiin verrattuna lapsilisään on tehty muutamia muutoksia: esimerkiksi huhtikuun 2024 alussa alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettavaan lapsilisään tuli korotus.

Tästä korotuksesta kerromme tarkemmin artikkelin loppuvaiheessa.  

Lapsilisän maksut muodostuvat lasten lukumäärän mukaan seuraavasti:

Ensimmäisestä lapsesta: 94,88 e

Toisesta lapsesta: 104,84

Kolmannesta lapsesta: 133,79 e

Neljännestä lapsesta: 173,24 e

Viidennestä lapsesta ja jokaisesta seuraavasta lapsesta: 192,69 e

Milloin lapsilisä maksetaan vuonna 2024?

Aikaisempaan osioon listasinkin jo nämä lapsilisän tarkat maksupäivät alkaen vuoden 2024 tammikuusta ja päättyen vuoden 2024 joulukuuhun.

Kuten saatatkin huomata, niin pääsääntöisesti lapsilisä maksetaan jokaisen kuukauden 26 päivänä. Tähän maksupäivämäärään on kuitenkin olemassa muutama poikkeus.

Maksupäivämäärät voivat poiketa 26 päivästä esimerkiksi, jos maksupäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäivälle. Näissä tapauksissa maksupäivä on eri, sillä lapsilisää ei koskaan makseta viikonloppuna.

Lapsilisän määrä

Lapsilisä historia

Lapsilisää on maksettu jo pidemmän aikaa, sillä sen historia ylettyy aina 1940-luvulle asti. Tämä aika oli kriittistä, sillä suomessa toivuttiin maailmansodan seurauksista.

Suomessa oli käynnistetty jälleenrakennus ja yhä useampi muutti maalta kaupunkeihin.

Lasten lukumäärässä näkyi myös tasainen nousu ja useammat näistä elivät erittäin vaatimattomasti.

Eduskunta päätti tehdä tähän asiaan muutoksen ja maksaa lapsiperheille ylimääräistä tukea selviytymiseen.

Lapsilisä ei siis ole mikään tuore etuus, sillä sitä on ensimmäisen kerran maksettu vuonna 1948.

Ennen lapsilisän voimaan astumista yhä useampi Suomalainen perhe eli vaatimattomissa olosuhteissa. Käytännössä ennen sitä lapsiperheille kohdistettu tuki koski verovähennyksiä, joista ei siinä kohtaa ollut hyötyä.

Lapsien turvaamiseen haluttiin saada nopeasti joku keino ja eduskunnan yksimielisellä päätöksellä lapsilisä astui voimaan.

Alusta alkaen lapsilisä oli universaali tuki eli se myönnetään jokaiselle tulotasosta riippumatta. Tämä ei ole vuosien saatossa muuttunut, vaikkakin siitä on käyty kiivasta keskustelua.

Kuka vastaa lapsilisän maksamisesta Suomessa?

Suomessa lapsilisän maksamisesta vastaa Kansaneläkelaitos eli Kela. Vuositasolla lapsilisien määrä on noin 1-2 miljardia euroa. Esimerkiksi vuonna 2022 Kela maksoi lapsilisää 563 000 äidille tai isälle, yhteensä yli miljoonasta lapsesta.

Lapsilisän voidaankin sanoa olevan yksi suosituimmista tuista, johon kaikki siihen oikeutetut hakevat ja nostavat.

Yleisesti ottaen sitä pidetään erittäin tärkeänä, joka helpottaa lapsesta aiheutuvien kulujen maksamista sekä kannustaa Suomalaisia hankkimaan lapsia.

Viimeisten vuosien aikana lapsilisän ympärillä on kuohunut ja etenkin keskustelua on herättänyt sen maksamista hyvätuloisille.

Lapsilisän ansiosta useimpien perheiden lapset pääsevät matalammalla kynnyksellä harrastamaa.

Kuka on oikeutettu lapsilisään?

Suomessa kaikki alle 17-vuotiaat on oikeutettuja saamaan lapsilisää. Lapsilisän maksaminen päättyy siihen kuuhun, kun lapsi täyttää 17. Lapsilisästä ei tarvitse maksaa veroja eli se on veroton etuus.

Lapsilisää maksetaan siis kaikille alle 17-vuotiaille tulotasosta riippumatta.

Kuitenkin yksinhuoltajat saavat muita enemmän lapsilisää. Lapsilisä voidaan siis maksaa lapselle itselleen, jos tietyt ehdot täyttyvät.

Ehtoihin lukeutuu esimerkiksi se, että lapsen tulee asua eri osoitteessa huoltajansa kanssa.

Lapsilisää ei makseta muualla kuin Suomessa asuvista lapsista. Lapsilisän maksaminen lakkautetaan, jos huoltaja sekä lapsi muuttavat pysyvästi ulkomaille.

Lapsilisään ei ole oikeutettu, jos lapsi saa jo kansaeläkelain mukaista työttömyyseläkettä.

Tätä etuutta voidaan myös myöntää takautuvasti, jos sen hakeminen jostain syystä unohtuu. 

Takautuvasti haettavaa lapsilisää maksetaan maksimissaan kuuden edeltävän kalenterikuukauden ajalta.

Veroton etuus maksetaan aina lapsen äidille tai isälle tai muulle nimetylle huoltajalle.

Muu nimetty huoltaja voi esimerkiksi olla henkilö, joka vastaa kaikesta lapsen hoitoon liittyvistä asioista ja kasvatuksesta. Yleisesti tällainen henkilö on lapsen isovanhempi tai perhehoitaja.

Vanhempien erotilanteessa tulee heidän sopia, kummalle osapuolelle lapsilisä maksetaan.

Jos sopuun ei päästä, lapsilisä maksetaan ensisijaisesti sille henkilölle, joka vastaa lapsen kasvatuksesta sekä hoidosta.

Lapsilisän muutokset vuonna 2024

Vuonna 2024 lapsilisään tuli joitain muutoksia, joista on hyvä tietää. Vuoden 2024 tammikuusta lähtien yksinhuoltajakorotusta saa 73,30 euroa jokaisesta lapsilisään oikeutetusta lapsesta.

Lapsilisän korotukseen oikeutettu henkilö ei saa olla avio- eikä avoliitossa ja hänen on pitänyt muuttaa erilleen puolisostaan.

Vanhemmilla voi siitä huolimatta olla yhteishuoltajuus, sillä se ei vaikuta negatiivisesti korotuksen saamiseen.

Lapsilisä korotus kannattaa tehdä mahdollisimman pian, sillä korotuksen voimaan astuminen voi viedä kuukauden.

Lisäksi muutos tuli alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettavaan lapsilisän korotukseen. 1.4.2024 alkaen alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettavaa lapsilisää korotetaan 26 eurolla kuukaudessa. 

Tätä korotettua lapsilisää maksetaan aina sen kuukauden loppuun, jonka kuluessa lapsi täyttää 3 vuotta.  

Esimerkki: ”Perheessä on 4 lasta, joista kaksi on alle 3-vuotiaita. Kaikista lapsista maksetaan lapsilisää 94,88 e + 104,84 e + 133,79 e + 173,24 e=506,75 e. Tämän lisäksi näistä kahdesta alle 3-vuotiaasta lapsesta maksetaan lapsilisän korotusta 26 e. Perheen lopullinen lapsilisän määrä on siis 506,75 euroa + 26 e + 26 e= 558,75 e/kk.”

Lapsilisä on aina verotonta tuloa eikä omaisuudella tai tuloilla ole vaikutusta lapsilisän määrään.

Lapsilisä – UKK

Paljonko lapsilisiä maksetaan Suomessa?

Lapsilisä on Suomessa tärkeä etuus. . Esimerkiksi vuonna 2022 Kela maksoi lapsilisää 563 000 äidille tai isälle, yhteensä yli miljoonasta lapsesta.

Paljonko on lapsilisä 2024?

Lapsilisän määrään vaikuttaa lasten määrä. Ensimmäisestä lapsesta: 94,88 e, toisesta lapsesta: 104,84, kolmannesta lapsesta: 133,79 e, neljännestä lapsesta: 173,24 e,

viidennestä lapsesta ja jokaisesta seuraavasta lapsesta: 192,69 e

Tuleeko lapsilisä takautuvasti?

Lapsilisää ei makseta automaattisesti. Jos sen hakeminen on jostain syystä unohtunut, on sitä mahdollista saada takautuvasti maksimissaan aikaisemmalta 6 kalenterikuukaudelta.

Paljonko on yksinhuoltajakorotus?

Vuoden 2024 voimaan astuva lapsilisän yksinhuoltajakorotus on 26 euroa.

Mihin lapsilisä on tarkoitettu?

Lapsilisä on tarkoitettu käytettäväksi lapsesta aiheutuviin kuluihin, kuten vaatteisiin, harrastuksiin tai muihin kuluihin.

Kenelle lapsilisä maksetaan?

Lapsilisä maksetaan äidille tai isälle tai muulle huoltajaksi nimitetylle henkilölle.